Dnia 25 maja pięcioosobowa grupa uczestników wraz z opiekunem reprezentowała naszą placówkę w VIII Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Toruniu. Uczestnicy brali udział w poszczególnych dyscyplinach sportowych tj. rzut piłką lekarską, skok w dal, tenis stołowy, zdobywając przy tym dyplomy za zajęcie 1 i 2 miejsca oraz medale za czynny udział wręczane przez Prezydenta Miasta Torunia.