26 sierpnia uczestnicy wraz z opiekunami udali się do Osady Karbówko w celu wspólnego spędzenia czasu i wzajemnej integracji. Ponadto 27 sierpnia wszyscy wybrali się na Rajd Pieszy w okolice rzeki Drwęcy.