Podstawowe środki środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19