Dnia 21 stycznia uczestnicy wraz z opiekunami wzięli udział w zabawie karnawałowej przebierając się i naśladując znane zespoły muzyczne. W przerwie skosztowali słodkiego poczęstunku prowadząc wspólne rozmowy przy kawie. Po słodkim poczęstunku nastąpił wybór najlepiej wcielającej się w role zespołów muzycznych grupy. Na zakończenie wszyscy wspólnie bawili się przy muzyce - integrując się.