INFORMACJA ! ! !

W związku z rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego działalność naszego podmiotu zostaje zawieszona.

Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy:

mgr Aleksandra Magdalena Bogdańska