Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu jest ośrodkiem dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Działającym w formie jednostki budżetowej.

Do głównych zadań Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy należy przygotowanie podopiecznych do życia w społeczeństwie w środowisku poprzez wspieranie ich rozwoju i funkcjonowanie w życiu codziennym.